Abonelik Sözleşmesi

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Onay kutucuğunu işaretleyerek Abone Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, şirket merkezi Osmanağa Mah. Ali Suavi Sok. No:10 Daire:3 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan Ginko Kitap Ltd. Şti. (“Ginko Kitap”) ile https://abone.ginkokitap.com internet sitesi (“Site”) abonesi (“Abone”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Site: Herkesin kullanımına açık olan https://abone.ginkokitap.com url adresli internet sitesini,

Sosyal Medya: Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarını,

Abone: İşbu Sözleşme uyarınca https://abone.ginkokitap.com sitesine abone olan kişileri,

Ginko Kitap: İşbu Sözleşme kapsamında hizmet/mal satışı gerçekleştiren ve https://abone.ginkokitap.com sitesinde işbu Sözleşme kapsamında abonelerine özel avantajlar sunan tüzel kişiyi,

Sözleşme: İşbu Abonelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

3. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden yapılacak her alışverişte, Abone’ye fırsatlar oluşturan abonelik ilişkisine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Abone’nin Hak ve Yükümlülükleri

1. Abone, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

2. Abone, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini, telefonunu ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayacaktır.

3. Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4. Abone, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Abone, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Ginko Kitap’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Abone’ye aittir.

6. Abone, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Ginko Kitap’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Ginko Kitap, Abone’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Abone’ye aynen rücu hakkını haizdir.

7. Abone, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Ginko Kitap’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8. Abone, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile abonelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Abone, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Abone’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Abone tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Abone dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Abone ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Abone sorumlu olacaktır.

9. Ginko Kitap inisiyatifi ile ya da Abone’nin kendisi tarafından sonlandırılan abonelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak Ginko Kitap tarafından saklanabilecektir. Abone’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Ayrıca Abone, işbu Sözleşmenin akdinden önce Ginko Kitap’ın kendisine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme yaptığını ve bu suretle abonelik ilişkisinin kurulduğunu kabul ve taahhüt eder.

10. Ginko Kitap, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Abone’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Abone’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

11. Abone, diğer abonelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde aboneliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

12. Abone, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

13. Abone, Ginko Kitap’ın gerekli görmesi halinde, Abone’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site aboneliğini iptal edebileceğini ve işbu Abonelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

14. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi malların iadesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) gereği mümkün değildir. Abone işbu Abonelik Sözleşmesi’yle Ginko Kitap tarafından kendisine sunulan hizmet ve gayrimaddi mallarda cayma hakkını kullanamayacağını peşinen kabul eder.

4.2. Ginko Kitap’ın Hak ve Yükümlülükleri

1. Ginko Kitap, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan abonelik başvurularını reddedebilir veya Abone başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Aşağıdaki hallerde Ginko Kitap’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Abone’nin kullanımını durdurma, Abone’nin aboneliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

3. Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

4. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda.

5. Abone’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

6. Ginko Kitap’ın, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca Ginko Kitap herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.

7. Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, Ginko Kitap, kendi inisiyatifinde olmak üzere, aynı link altında, güncellenmiş abonelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Abone’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Abone’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş abonelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni abonelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

8. Ginko Kitap, Site’nin kullanımı süresince yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Ginko Kitap, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklaması gereken Abone bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

9. Bununla birlikte Ginko Kitap, işbu verileri, işbu Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesi ile Abone’nin açık rızasına binaen faaliyetlerinin tanıtımı ve pazarlaması ile ürün geliştirmelerinin yapılması amacıyla istatistiki çalışmaların yapılması ve her halükarda Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

10. Ginko Kitap, Abone’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; Abone’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

11. Ginko Kitap, kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

12. Ginko Kitap, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13. Ginko Kitap, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. Genel Hükümler

1. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Ginko Kitap’a aittir. Abone’nin, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Ginko Kitap tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Ginko Kitap markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Ginko Kitap’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

2. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Ginko Kitap’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3. Abone, Ginko Kitap’ın Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Abone, Ginko Kitap’ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

4. Site’nin altyapısında oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Abone, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6. Site’de yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Abone’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Abone’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı incelemeniz gerekmektedir.

7. Ginko Kitap dijital abonelik sistemi, ödeme altyapısı olarak Moka kullanmaktadır. Sitedeki tüm ödeme işlemleri, Moka tarafından gerçekleştirilir. Abone, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı veya banka kartını kullandığında, Abone’nin kredi veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde Site’nin veri tabanında tutulmaz. Abone, ödeme yöntemine, aboneliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye aktarılmasına ve Moka tarafından https://www.moka.com/sozlesmeler/gizlilik adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

6. Sözleşmenin Sona Ermesi

6.1. Sözleşme, aboneliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

6.2. Abone’nin Sözleşme’yi yenilememe ve hesabını silme işlemleri “Hesap Ayarları” sayfasından yapılabilir. Aboneliğin sona ermesi hallerinde Ginko Kitap’ın Abonelere özel sunduğu kampanyalardan faydalanılmayacağını Abone peşinen kabul etmiştir. Aboneliğini yenilemeyen kullanıcının Abone olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

6.3. Ginko Kitap, işbu Sözleşme’nin 4.2.1 maddesi saklı kalmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman kendi inisiyatifinde olmak üzere Abonelik Sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Abone’nin bu fesih nedeniyle herhangi bir hak veya talepte bulunma hakkı bulunmayacaktır.

7. Son Hükümler

7.1. Abone, Ginko Kitap’ın Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

7.3. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.4. Abone’nin Ginko Kitap’ın bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

7.5. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.6. Abone, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ginko Dijital Abonelik

Ginko Dijital Kitap Ve Dergi Aboneliği